fa-IRen-AU
ورود   |   ثبت نام
برو بهGo ToGo Toبرو به
 
سازمان مهندسان

سازمان مهندسی استرالیا – Engineers Australia این سازمان مسئول بررسی مدارک مهندسانی است که شغل آنها در لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا به عنوان مهندس تلقی می شوند.
سازمان مهندسی استرالیا پس از بررسی مدارک مهندسین آنها را در سه گروه زیر طبقه بندی می نماید:
- Professional Engineer
- Engineering Technologist
- Engineering Associate

این خدمات شامل:مهندسانی که قصد مهاجرت به استرالیا را دارند در گام اول باید مدارک مورد نیاز این سازمان جهت ارزیابی را برای این سازمان ارسال نمایند و مدارک خود را در سازمان مهندسی استرالیا ارزشیابی کنند. سازمان مهندسی استرالیا بر اساس مدارک زیر شغل فرد متقاضی را ارزیابی می کند و یک کد به آن تخصیص می دهد:
۱- نامه کارفرما(Employer References)
۲- حداقل 3 پروژه در قالب پکیج CDR
۳- خلاصهCDRطبق جدول ارائه شده توسط سازمان مهندسی (Summary Statement)
۴- نوشتن فعالیتهای بعد از فارغ التحصیلی (فوق لیسانس، سمینار، دوره آموزشی)
۵- مدرک تحصیلی اخذ شده توسط متقاضی

مدارک بالا باید به صورت انگلیسی و به همراه ترجمه شناسنامه، کپی برابر اصل پاسپورت و عکس به سازمان مهندسی استرالیا ارسال گردد.

فرد متقاضی باید سه پروژه کاری خود را که در طول تجربه کاری خود انجام داده است و یا در آن شرکت داشته است را انتخاب کرده و سپس مطابق فرمت زیر نوشته و به سازمان مهندسی ارائه نماید. Intrudaction ( لغت) (CE1.1)
۱- تاریخ شروع و اتمام پروژه(CE1.1.1)<إBR>
۲- محل انجام پروژه و آدرس دفتر اصلی(CE1.1.2)

۳- نام سازمان یا شرکت مجری پروژه(CE1.1.3)
۴- عنوان و سمت شغلی شما در پروژه(CE1.1.4)

Background (از ۲۰۰ تا ۵۰۰ لغت) (CE1.2)
۵- شرح کلی ماهیت پروژه (CE1.2.1)
۶- شرح اهداف پروژه (CE1.2.2)
۷- شرح فضای کاری شما در پروژه (CE1.2.3)
۸- رسم چارت سازمانی شرکت مجری پروژه و مشخص نمودن عنوان شغلی خودتان (CE1.2.4) ۹- شرح وظایف رسمی محوله توسط شرکت مجری پروژه (CE1.2.5)
Engineering Activity (از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ لغت) (CE1.3)
۱۰- شرح بکارگیری دانش و تخصص مهندسی خودتان در اجرای این پروژه (CE1.3.1)
۱۱- شرح انجام وظایف محوله به شما از سوی شرکت مجری پروژه (CE1.3.2)
۱۲- شرح مسائل فنی و مشکلاتی را که با آنها مواجه شده اید و راه کار هایی که ارائه داده اید (CE1.3.3)
۱۳- شرح بیان استراتژی های شما برای راهبرد پروژه – طرح های خلاق یا عادی (CE1.3.4)
۱۴- شرح ارتباط کاری و وظایف دیگر اعضای تیم اجرای پروژه و ارتباط آنها با شما (CE1.3.5)

Summery (از ۵۰ تا ۱۰۰ لغت) (CE1.4)
۱۵- نظر و دیدگاه شخصی خود را درباره این پروژه بنویسید (CE1.4.1)
۱۶- خلاصه ای از رسیدن این پروژه به اهداف خود را بنویسید (CE1.4.2)
۱۷- چگونگی ایفا شدن نقش شما در این پروژه به عنوان مهندس پروژه (CE1.4.3)

مدارک لازم جهت ارزشیابی مدارک تحصیلی مهندسین: ۱- ترجمه شناسنامه متقاضی ۲- کپی صفحه مشخصات پاسپورت (تایید دارالترجمه)
۱- ترجمه شناسنامه متقاضی
۲- کپی صفحه مشخصات پاسپورت (تایید دارالترجمه)
۳- دو قطعه عکس ۴x۶
۴- ترجمه مدرک تحصیلی
۵- ترجمه ریز نمرات < BR> ۶- ترجمه نامه سابقه کار مطابق الگوی استاندارد مطابق با شرح وظایف رشته اقدامی
۷- ترجمه گواهی های آموزشی مرتبط با رشته
۸- ترجمه عضویت در نظام مهندسی ایران (در صورت داشتن)

۹- ترجمه پایه نظام مهندسی (در صورت داشتن)
۱۰- ترجمه پروانه کار (در صورت داشتن)
۱۱- ترجمه گواهی های شرکت در سمینارها
۱۲- رزومه شغلی در قالب ۳ یا ۴ صفحه
۱۳- سه پروژه ۱۰۰۰ لغتی مطابق الگوی سازمان EA
۱۴- Summary Statement مطابق الگوی سازمان EA
۱۵- CDP (نوشتن شرکت در سمینارها، دورههای کوتاه مدت بعد از فارغ التحصیلی)
۱۶- مدرک IELTS و یا هماهنگی ارسال IELTS توسط مرکزی که آزمون داده اید.

EA_Logo  نام:   علی رضا ف.
 مدرک تحصیلی:   مهندسی عمران
 عنوان شغلی:   Professional Enfineer
   
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2016/05/03
EA_Logo  نام:   سیاوش ن.
 مدرک تحصیلی:   مهندسی عمران
 عنوان شغلی:   Professional Engineer
   
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2016/03/22
EA_Logo  نام:   مصطفی ر.
 مدرک تحصیلی:   مهندسی کشاورزی
 عنوان شغلی:   Agricultural Engineer
   
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2016/03/01
EA_Logo  نام:   محمدمهدی ن.
 مدرک تحصیلی:   مهندسی عمران
 عنوان شغلی:   Civil Engineer
 سابقه کار:   چهارسال و هشت ماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2016/02/10
EA_Logo  نام:   بهنام ر.
 مدرک تحصیلی:   کارشناسی ارشد عمران - ژئوتکنیک
 عنوان شغلی:   Geotechnical Engineer
   
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2015/12/10
EA_Logo  نام:   هادی ر.
 مدرک تحصیلی:   مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات
 عنوان شغلی:   Professional Engineer
   
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2015/09/14
EA_Logo  نام:   محمد ن.
 مدرک تحصیلی:   لیسانس عمران
 عنوان شغلی:   Civil Engineer
   
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2015/12/08
EA_Logo  نام:   فائزه ق.
 مدرک تحصیلی:   مدیریت اجرای - تجارت
 عنوان شغلی:   Industrial Engineer
   
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2015/11/09
EA_Logo  نام:   حمید ر.
 مدرک تحصیلی:   مهندسی مکانیک
 عنوان شغلی:   Mechanical Engineering Expert
   
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2015/10/23
EA_Logo  نام:   مهدی ع.
 مدرک تحصیلی:   مهندسی مکانیک
 عنوان شغلی:   Mechanical Engineer
   
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2015/10/19

Page 4 of 5First   Previous   1  2  3  [4]  5  Next   Last