fa-IRen-AU
ورود   |   ثبت نام
برو بهGo ToGo Toبرو به
 
سازمان وت اسس

انجمن ارزش گزاری مشاغل با تخصص های گوناگون در استرالیاوظيفه VETASSESS ارزش يابی تحصيلات دانشگاهی برای تصدی مشاغل برگزيده فهرست مشاغل برنامه عمومی مهاجرت متخصصين و فهرست مشاغل برنامه مهاجرت از طريق گزينش كار فرمای حامی می باشد. ارزشيابی تجارب كاری در حيطه وظايف VETASSESS نيست. ارزشيابی مدارك تحصيلی منعكس كننده ديدگاه VETASSESS بر مبنای اطلاعات و داده هايی است كه هرمتقاضی تهيه و در اختيار اين مؤسسه قرار می دهد. در بعضی موارد خاص تحقيقات بيشتری توسط افراد اين مؤسسه انجام خواهد شد.

VETASSESS چه كسانی را مورد ارزشيابی قرار می دهد؟

افرادی كه تمايل به مهاجرت به استراليا از طريق تخصص رادارند قبل از تسليم تقاضا نامه خود به اداره مهاجرت و پرداخت هزينه های مربوط به اقامت دايم بايستی فرايند ارزشيابی مدارك تحصيلی توسط مراكز مجاز مربوطه را تكميل نمايند. برای اطلاع از اينكه تقاضانامه ارزشيابی مدارك تحصيلی خود را بايستی به كدام موسسه ارسال كنيد فهرست مشاغل تخصصی (SOL) راببينيد. VETASSESS ارزيابی طيف گسترده ای از مشاغل از جمله مديريت، اداری و مشاغل حرفه ای و نيمه حرفه ای رابه عهده دارد. مشاغل حرفه ای: ليست مشاغل حرفه ای كه توسط اين موسسه ارزشيابی می شوند را در فهرست مشاغل برنامه عموم مهاجرت متخصصين (SOL) و یا فهرست مشاغل برنامه مهاجرت از طريق گزينش كار فرما (ENSOL) بیابید. اين وظيفه شماست كه رشته خود را انتخاب كنيد و وت اسس در اين زمينه به شما كمكی نمی كند. توجه داشته باشيد كه برای هر تقاضا نامه امكان ارزيابی شما تنها در يك رشته تحصيلی وجود دارد و اگر می خواهيد برای چند شغل ارزشيابی شويد بايستی تقاضانامه های جداگانه ای تهيه نماييد و هزينه های كامل را برای هر تقاضا نامه بپردازيد. سازمان VETASSESS، مشاغل را بر حسب نیازمندی هایشان به چهار گروه A ،B ،C ،D طبقه بندی کرده است. لازم به ذکر است که بررسی و ارزشیابی مدارک حداقل سی روزکاری به طول خواهد انجامید. هم چنین امکان چاپ مجدد نتیجه ارزیابی وجود داشته و همچنین امکان بررسی مجدد و بازنگری ارزیابی میسر خواهد بود. افرادی که نتیجه مثبت ارزشیابی مدارک را دریافت کرده نیاز به تایید کامل مدرک خود برای اقدام برای اقامت دائم را دارند، می بایست سپس برای ارزشیابی کامل و نهایی مدرک خود اقدام نمایند.

VETASSESS_Logo  نام:   آرش پ.
 مدرک تحصیلی:   کارشناسی مهندسی معماری
 عنوان شغلی:   Civil Engineering Draftsperson
 سابقه کار:   هفت سال و یک ماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2016/06/14
VETASSESS_Logo  نام:   روزا م.
 مدرک تحصیلی:   لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی
 عنوان شغلی:   Training and Development Professional
 سابقه کار:   چهار سال و هفت ماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2016/05/31
VETASSESS_Logo  نام:   شیوا ب.
 مدرک تحصیلی:   مهندسی معماری
 عنوان شغلی:   Civil Engineering Draftsperson
 سابقه کار:   چهار سال و دو ماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2016/05/10
VETASSESS_Logo  نام:   هدیه ح.
 مدرک تحصیلی:   ریاضی- کاربردی
 عنوان شغلی:   Importer or Exporter
 سابقه کار:   چهار سال و هفت ماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2016/04/20
VETASSESS_Logo  نام:   سمانه ش.
 مدرک تحصیلی:   لیسانس تغذیه
 عنوان شغلی:   Facilities and Operations Manager
 سابقه کار:   شش سال و هشت ماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2016/02/18
VETASSESS_Logo  نام:   فاطمه ح.
 مدرک تحصیلی:   لیسانس روانشناسی بالینی
 عنوان شغلی:   Building Associate
 سابقه کار:   پنج سال و هشت ماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2016/02/12
VETASSESS_Logo  نام:   نسیم ف.
 مدرک تحصیلی:   لیسانس مامائی
 عنوان شغلی:   Sales Representative(Medical)
 سابقه کار:   چهارسال و هشت ماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2015/12/10
VETASSESS_Logo  نام:   حمیدرضا ز.
 مدرک تحصیلی:   مدیریت بازرگانی
 عنوان شغلی:   Customer Services Manager
 سابقه کار:   نه سال
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2015/12/09
VETASSESS_Logo  نام:   بهناز ا.
 مدرک تحصیلی:   لیسانس گرافیک
 عنوان شغلی:   Graphic Designer
 سابقه کار:   چهارسال و چهارماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2015/12/02
VETASSESS_Logo  نام:   سامان ع.
 مدرک تحصیلی:   لیسانس زبان انگلیسی
 عنوان شغلی:   Maintenance Planner
 سابقه کار:   چهارده سال و سه ماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2015/11/24

Page 3 of 5First   Previous   1  2  [3]  4  5  Next   Last