fa-IRen-AU
ورود   |   ثبت نام
برو بهGo ToGo Toبرو به
 
سازمان وت اسس

انجمن ارزش گزاری مشاغل با تخصص های گوناگون در استرالیاوظيفه VETASSESS ارزش يابی تحصيلات دانشگاهی برای تصدی مشاغل برگزيده فهرست مشاغل برنامه عمومی مهاجرت متخصصين و فهرست مشاغل برنامه مهاجرت از طريق گزينش كار فرمای حامی می باشد. ارزشيابی تجارب كاری در حيطه وظايف VETASSESS نيست. ارزشيابی مدارك تحصيلی منعكس كننده ديدگاه VETASSESS بر مبنای اطلاعات و داده هايی است كه هرمتقاضی تهيه و در اختيار اين مؤسسه قرار می دهد. در بعضی موارد خاص تحقيقات بيشتری توسط افراد اين مؤسسه انجام خواهد شد.

VETASSESS چه كسانی را مورد ارزشيابی قرار می دهد؟

افرادی كه تمايل به مهاجرت به استراليا از طريق تخصص رادارند قبل از تسليم تقاضا نامه خود به اداره مهاجرت و پرداخت هزينه های مربوط به اقامت دايم بايستی فرايند ارزشيابی مدارك تحصيلی توسط مراكز مجاز مربوطه را تكميل نمايند. برای اطلاع از اينكه تقاضانامه ارزشيابی مدارك تحصيلی خود را بايستی به كدام موسسه ارسال كنيد فهرست مشاغل تخصصی (SOL) راببينيد. VETASSESS ارزيابی طيف گسترده ای از مشاغل از جمله مديريت، اداری و مشاغل حرفه ای و نيمه حرفه ای رابه عهده دارد. مشاغل حرفه ای: ليست مشاغل حرفه ای كه توسط اين موسسه ارزشيابی می شوند را در فهرست مشاغل برنامه عموم مهاجرت متخصصين (SOL) و یا فهرست مشاغل برنامه مهاجرت از طريق گزينش كار فرما (ENSOL) بیابید. اين وظيفه شماست كه رشته خود را انتخاب كنيد و وت اسس در اين زمينه به شما كمكی نمی كند. توجه داشته باشيد كه برای هر تقاضا نامه امكان ارزيابی شما تنها در يك رشته تحصيلی وجود دارد و اگر می خواهيد برای چند شغل ارزشيابی شويد بايستی تقاضانامه های جداگانه ای تهيه نماييد و هزينه های كامل را برای هر تقاضا نامه بپردازيد. سازمان VETASSESS، مشاغل را بر حسب نیازمندی هایشان به چهار گروه A ،B ،C ،D طبقه بندی کرده است. لازم به ذکر است که بررسی و ارزشیابی مدارک حداقل سی روزکاری به طول خواهد انجامید. هم چنین امکان چاپ مجدد نتیجه ارزیابی وجود داشته و همچنین امکان بررسی مجدد و بازنگری ارزیابی میسر خواهد بود. افرادی که نتیجه مثبت ارزشیابی مدارک را دریافت کرده نیاز به تایید کامل مدرک خود برای اقدام برای اقامت دائم را دارند، می بایست سپس برای ارزشیابی کامل و نهایی مدرک خود اقدام نمایند.

VETASSESS_Logo  نام:   حمید د.
 مدرک تحصیلی:   کارشناسی معماری
 عنوان شغلی:   Supervisor of Constructional Workshops
 سابقه کار:   سه سال و 6 ماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   28/01/2015
VETASSESS_Logo  نام:   مرضیه ح.
 مدرک تحصیلی:   کارشناسی ارشد ریاضی محض-جبر
 عنوان شغلی:   Sales Representative (Industrial Products)
   
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   15/01/2015
VETASSESS_Logo  نام:   مژده ن.
 مدرک تحصیلی:   دکترای داروسازی
 عنوان شغلی:   Pharmacy Technician
   
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2015/07/01
VETASSESS_Logo  نام:   سمیرا س.
 مدرک تحصیلی:   مهندسی منابع طبیعی
 عنوان شغلی:   Planning and Project Control Manager
   
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   18/12/2014
VETASSESS_Logo  نام:   پیام پ.
 مدرک تحصیلی:   فوق دیپلم ساختمان
 عنوان شغلی:   Civil Engineering Draftsperson
   
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   17/08/2014
VETASSESS_Logo  نام:   فرزانه ن.
 مدرک تحصیلی:   لیسانس مدیریت بیمه
 عنوان شغلی:   Insurance Agent - 611211
 سابقه کار:   چهار سال و هشت ماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   25/09/2014
VETASSESS_Logo  نام:   جلوه ج.
 مدرک تحصیلی:   لیسانس نساجی و طراحی لباس
 عنوان شغلی:   Customer Service Manager - 149212
 سابقه کار:   چهار سال و شش ماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   18/09/2014
VETASSESS_Logo  نام:   فاطمه ک.
 مدرک تحصیلی:   لسانس مهندسی کشاورزی
 عنوان شغلی:   Primary Products Inspectors nec - 311399
 سابقه کار:   چهار سال و ده ماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   25/09/2014
VETASSESS_Logo  نام:   مهدی ق.
 مدرک تحصیلی:   فوق لیسانس مدیریت
 عنوان شغلی:   Human Resource Adviser - 223111
 سابقه کار:   چهار سال و یازده ماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   29/08/2014
VETASSESS_Logo  نام:   منا ب.
 مدرک تحصیلی:   لیسانس نقاشی
 عنوان شغلی:   Building Associate - 312112
 سابقه کار:   دو سال و دو ماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   19/09/2014

Page 5 of 5First   Previous   1  2  3  4  [5]  Next   Last