fa-IRen-AU
ورود   |   ثبت نام
Persian Migrant Consultants Website
برو بهGo ToGo Toبرو به
 
دستیار مهندس عمران طراح (Civil Engineering Draftsperson)

Civil Engineering Draftsperson دستیار مهندس عمران طراح و نقشه کش است. اصلی ترین وظایف این شغل، کمک به مهندس عمران در آماده سازی پلان ها، نقشه ها و در زمینه طراحی و تحقیقات وهمچنین در برخی موارد مشارکت در امورعملیاتی مربوط به مهندسی عمران می باشد. انجام آزمایشات خاک و پی و مصالح معمولا بر عهده تکنسین عمران می باشد، اما گاهی اوقات دستیار مهندس عمران طراح نیز در انجام آزمایشات مشارکت می کند.

محل کار دستیار مهندس عمران طراح و نقشه کش ،بر خلاف تکنسین عمران که در کارگاه حضور فیزیکی دارد، در دفتر فنی و نقشه کشی است و باید تسلط کافی بر نرم افزارهای 3D Imaging مانند Autocad داشته باشد. در ضمن عناوین شغلی که دستیار مهندس عمران طراح میتواند داشته باشد به شرح زیر می باشد:

-Civil Engineering Design Draftsperson
-Plumbing Engineering Draftsperson
-Road Design Draftsperson
-Sewage Reticulation Drafting Officer
-Structural Engineering Drafting Officer