fa-IRen-AU
ورود   |   ثبت نام
Persian Migrant Consultants Website
برو بهGo ToGo Toبرو به
 
ویزا های توریستی

ویزای گردشگری(توریستی) این طبقه بندی، ویزای توریستی ۶۷۶  و ویزای ۶۰۰  را دربر می گیرد. این ویزاها به افرادی تعلق می گیرند که قصد دارند  به عنوان توریست، به منظور دیدار از خانواده و دوستان و یا تحصیل به استرالیا سفر کنند. برای افرادی که می خواهند برای سفر تجاری و یا شرکت در کنفرانس تجاری برای مدت کوتاه به استرالیا سفر کنند ویزای شماره ۴۵۶  و ویزای شماره ۴۵۹  که ویزای بازدید کننده تجاری با حمایت مالی است مناسب تر است.