fa-IRen-AU
ورود   |   ثبت نام
Persian Migrant Consultants Website
برو بهGo ToGo Toبرو به
 
كلاس ویزای ۱۸۸ (اقامت موقت)

این یک نوع ویزای ۴ ساله با قابلیت تمدید به ۶ سال است که مسیر مشخص در جهت اخذ اقامت دایم و شهروندی استرالیا را داراست این ساب کلاس دارای سه زیر شاخه است:

نو آوری تجاری:   جهت جذب کارافرینانی که تمایل به راه اندازی و مدیریت فعالیت اقتصادی در استرالیا دارند .حداقل شرایط به شرط زیر است:- حداکثر سن ۵۵ سال مگر در موارد خاص که ایالت تاییدیه ارایه کند.-دارا بودن یکی از موارد زیر در یک یا چند فعالیت اقتصادی:
-بیش از ۵۱ درصد از سهام یک فعالیت تجاری با گردش زیر ۴۰۰ هزار دلار. 
-بیش از ۳۰ درصد از سهام یک فعالیت تجاری با گردش بالای ۴۰۰ هزار دلار.
-بیش از ده درصد از سهام یک شرکت سهامی عام.
- مجموع گردش مالی فعالیتهای اقتصادی در دو سال از چهار سال گذشته بیش از ۵۰۰ هزار دلار.  
- مجموع اموال و داراییهای متقاضی و همسر بیش از ۸۰۰ هزار دلار استرالیا.
- کسب ۶۵ امتیاز در جدول امتیازات ویزای نو آوری تجاری شامل فاکتورهایی مانند سن، مدرک تحصیلی،‌ گردش مالی،  میزان دارایی،  سطح زبان،  تجربه مدیریت تجاری،  صادرات و... 

      نکات:
- این نوع ویزا نیاز به انتقال سرمایه قبل از اخذ ویزا را ندارد.
- این ویزا نیاز به ارائه نمره زبان ندارد.

سرمایه گذاری:   جهت جذب متقاضیان سرمایه گذاری در استرالیا - حداکثر سن ۵۵ سال مگر در موارد خاص که ایالت تاییدیه ارایه کند.- حداقل در یک سال از ۵ سال مالی گذشته متقاضی یا همسر در یک تجارت مورد تایید حداقل ده درصد سهام داشته باشند و یا مجموعه حداقل ۱.۵ ملیون دلار سرمایه گذاری مورد تایید کرده باشند.
- مجموع اموال و داراییهای متقاضی و همسر در دوسال گذشته حداقل ۲.۲۵ ملیون دلار باشد.
- سرمایه گذاری در حد ۱.۵ ملیون دلار در مراجع معرفی شده توسط ایالت را انجام دهند.
- کسب ۶۵ امتیاز در جدول امتیازات ویزای نو آوری تجاری شامل فاکتورهایی مانند سن ، مدرک تحصیلی ،‌گردش مالی ، میزان دارایی، سطح زبان ، تجربه سرمایه گذاری و...

      نکات:
- سرمایه گذاری قبل از اخذ ویزا انجام میشود و تا چهار سال باید برقرار باشد.
- این ویزا نیاز به ارائه نمره زبان ندارد.

سرمایه گذاری های خاص:   در دو زیر شاخه ۵ و ۱۵ ملیون دلاری که شرایط اخذ و همچنین دریافت اقامت دائم راحت تر دارند و امکان مدیریت فرد متقاضی بر روی سرمایه انتقال داده شده به استرالی، بالاتر است.