fa-IRen-AU
ورود   |   ثبت نام
Persian Migrant Consultants Website
برو بهGo ToGo Toبرو به
 
ویزای Skilled Independent کلاس ۱۸۹

 ویزای Skilled Independent  کلاس ۱۸۹ جایگزین ویزاهای ۱۷۵ و ۸۸۵-كلاس ۱۸۹ ویزای اقامت دائم بدون قید و شرط استرالیا می باشد كه برای ۵ سال، اقامت دائم استرالیا را به فرد متقاضی اعطاء می كند. كسانی كه این ویزا را دریافت می نمایند می توانند.
 -در هر نقطه از كشور استرالیا كار و زندگی كنند. 
-در مدارس، دانشگاهها، مراكز فنی و حرفه ایی تحصیل نمایند. 
-خدمات درمانی و دارویی را به صورت یارانه از طریق مدیکر و طرح مزایای دارویی دریافت كنند. اسپانسر افراد دیگر خانواده برای دریافت ویزا بشوند.  
-بسیاری از خدمات دولتی استرالیا را از بدو ورود می توانند استفاده نمایند.  اگر فرزندی از ایشان متولد شود مقیم و شهروند استرالیا خواهد شد. 

شرایط اخذ ویزای ۱۸۹ استرالیا:برای اخذ این ویزا ابتدا شخص باید ۶۰ امتیاز بصورت مستقل و بدون کمک از اسپانسر کسب نماید. بنابراین: 

-سن کمتر از ۵۰ سال باشد.
-داشتن آیلتس حداقل ۶ الزامی می باشد ولی امتیازی ندارد.
-شغل و تحصیلات شما حتما باید در لیست SOL 1 استرالیا باشد. 
-مدارک شما می بایست توسط سازمان ارزشیابی كننده آن شغل در استرالیا ارزیابی شود. 
- بایستی پرونده خود را برای انتخاب شدن در سامانه EOI اداره مهاجرت استرالیا ثبت کنید.
بعد از قبولی در EOI و گرفتن دعوتنامه باید ظرف مدت ۶۰ روز در سایت اداره مهاجرت استرالیا پرونده خودتان را برای درخواست این ویزا ثبت نمایید. 
                افراد زیر شامل تقاضای شما می شوند:-همسر متقاضی
-فرزندان قانونی متقاضی