fa-IRen-AU
ورود   |   ثبت نام
Persian Migrant Consultants Website
برو بهGo ToGo Toبرو به
 
ویزاها

انواع ویزای های استرالیا:
۱- ویزاهای نیروی كار ماهر و متخصص
۲- ویزاهای تحصیلی
۳- ویزاهای  ازدواج و نامزدی
۴- ویزاهای سرمایه گذاری
۵- ویزاهای توریستی
۶- ویزاهای خویشاوندی
۷- ویزاهای والدین

مزایای اقامت دائم استرالیا (PR): - اقامت نامحدود در استرالیا
- برخورداری از مزایای شهروندی کامل در استرالیا
- تخفیف در پرداخت شهریه دانشگاهی تا ۹۰٪ و دریافت کمک هزینه تحصیلی
- معافیت از پرداخت مالیات بر در آمد تا سقف ۶۰۰۰ دلار
- برخورداری از بیمه درمان رایگان
- استفاده از حقوق بیکاری و بازنشستگی
- بهره مندی خانواده از مزایای این ویزا 

AU Visa نام: وحید ف.
مدرک تحصیلی:   مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات  
عنوان شغلی: Mechanical Engineer
     
تاریخ ارسال: 2016/10/20 دانلود فایل
تاریخ صدور: 2017/01/20
AU Visa نام: علی ق.
ویزای همراه(Dependent)
     
تاریخ ارسال: 2016/06/07 دانلود فایل
تاریخ صدور: 2017/01/20
AU Visa نام: رویا ا.
مدرک تحصیلی:   مهندسی صنایع - تولید صنعتی  
عنوان شغلی: Professional Engineer
     
تاریخ ارسال: 2016/06/07 دانلود فایل
تاریخ صدور: 2017/01/20
AU Visa نام: محمد حامد ن.
مدرک تحصیلی:   مهندسی عمران  
عنوان شغلی: Civil Engineer
     
تاریخ ارسال: 2016/09/26 دانلود فایل
تاریخ صدور: 2017/01/19
AU Visa نام: امیررضا ن.
مدرک تحصیلی:   کارشناسی مهندسی صنایع  
عنوان شغلی: Industrial Engineer
     
تاریخ ارسال: 2016/10/11 دانلود فایل
تاریخ صدور: 2017/01/19
AU Visa نام: آدینه ا.
ویزای همراه(Dependent)
     
تاریخ ارسال: 2016/07/26 دانلود فایل
تاریخ صدور: 2017/01/16
AU Visa نام: ابوالفضل م.
مدرک تحصیلی:   کارشناسی ارشد - آموزش زبان انگلیسی  
عنوان شغلی: Computer Network and Systems Engineer
     
تاریخ ارسال: 2016/07/26 دانلود فایل
تاریخ صدور: 2017/01/16
AU Visa نام: احسان ن.
ویزای همراه(Dependent)
     
تاریخ ارسال: 2016/09/22 دانلود فایل
تاریخ صدور: 2017/01/13
AU Visa نام: یلدا خ.
مدرک تحصیلی:   مهندسی برق - قدرت  
عنوان شغلی: Developer Programmer
     
تاریخ ارسال: 2016/09/22 دانلود فایل
تاریخ صدور: 2017/01/13
AU Visa نام: مهسا ج.
مدرک تحصیلی:   لیسانس بازرگانی  
عنوان شغلی: Computer Network and Systems Engineer
     
تاریخ ارسال: 2016/11/11 دانلود فایل
تاریخ صدور: 2017/01/12

Page 3 of 5First   Previous   1  2  [3]  4  5  Next   Last