fa-IRen-AU
ورود   |   ثبت نام
برو بهGo ToGo Toبرو به
 
ویزاها

انواع ویزای های استرالیا:
۱- ویزاهای نیروی كار ماهر و متخصص
۲- ویزاهای تحصیلی
۳- ویزاهای  ازدواج و نامزدی
۴- ویزاهای سرمایه گذاری
۵- ویزاهای توریستی
۶- ویزاهای خویشاوندی
۷- ویزاهای والدین

مزایای اقامت دائم استرالیا (PR): - اقامت نامحدود در استرالیا
- برخورداری از مزایای شهروندی کامل در استرالیا
- تخفیف در پرداخت شهریه دانشگاهی تا ۹۰٪ و دریافت کمک هزینه تحصیلی
- معافیت از پرداخت مالیات بر در آمد تا سقف ۶۰۰۰ دلار
- برخورداری از بیمه درمان رایگان
- استفاده از حقوق بیکاری و بازنشستگی
- بهره مندی خانواده از مزایای این ویزا 

AU Visa نام: مهدی ی.
مدرک تحصیلی:   مهندسی شیمی  
عنوان شغلی: Chemical Engineer
     
تاریخ ارسال: 2016/02/25 دانلود فایل
تاریخ صدور: 2016/08/30
AU Visa نام: علیرضا ح.
مدرک تحصیلی:   مهندسی عمران  
عنوان شغلی: Civil Engineer
     
تاریخ ارسال: 2016/06/16 دانلود فایل
تاریخ صدور: 2016/08/18
AU Visa نام: مریم ت.
مدرک تحصیلی:   ویزای همسر  
عنوان شغلی: ویزای همسر
     
تاریخ ارسال: 2016/06/08 دانلود فایل
تاریخ صدور: 2016/08/08
AU Visa نام: سمانه ف.
مدرک تحصیلی:   مهندسی کامپیوتر - سخت افزار  
عنوان شغلی: Networks & Systems Expert
     
تاریخ ارسال: 2016/03/22 دانلود فایل
تاریخ صدور: 2016/07/26
AU Visa نام: ستار ص.
مدرک تحصیلی:   مهندسی عمران  
عنوان شغلی: Building Associate
     
تاریخ ارسال: 2016/03/22 دانلود فایل
تاریخ صدور: 2016/07/26
AU Visa نام: مصطفی ع.
مدرک تحصیلی:   مهندسی مکانیک  
عنوان شغلی: Mechanical Engineer
     
تاریخ ارسال: 2016/04/24 دانلود فایل
تاریخ صدور: 2016/07/13
AU Visa نام: سیاوش ن.
مدرک تحصیلی:   مهندسی عمران  
عنوان شغلی: Civil Engineer
     
تاریخ ارسال: 2016/05/15 دانلود فایل
تاریخ صدور: 2016/07/12
AU Visa نام: سولماز ق.
مدرک تحصیلی:   -  
عنوان شغلی: -
     
تاریخ ارسال: 2016/03/12 دانلود فایل
تاریخ صدور: 2016/07/04
AU Visa نام: بهنام ر.
مدرک تحصیلی:   مهندسی عمران  
عنوان شغلی: Geotechnical Engineer
     
تاریخ ارسال: 2016/03/12 دانلود فایل
تاریخ صدور: 2016/07/04
AU Visa نام: مهسا ح.
مدرک تحصیلی:   لیسانس اقتصاد  
عنوان شغلی: Human Resource Advisor
     
تاریخ ارسال: 2016/04/17 دانلود فایل
تاریخ صدور: 2016/07/04

Page 5 of 5First   Previous   1  2  3  4  [5]  Next   Last