fa-IRen-AU
ورود   |   ثبت نام
برو بهGo ToGo Toبرو به
 
Visas

انواع ویزای های استرالیا:
۱- ویزاهای نیروی كار ماهر و متخصص
۲- ویزاهای تحصیلی
۳- ویزاهای  ازدواج و نامزدی
۴- ویزاهای سرمایه گذاری
۵- ویزاهای توریستی
۶- ویزاهای خویشاوندی
۷- ویزاهای والدین

مزایای اقامت دائم استرالیا (PR):- اقامت نامحدود در استرالیا
- برخورداری از مزایای شهروندی کامل در استرالیا
- تخفیف در پرداخت شهریه دانشگاهی تا ۹۰٪ و دریافت کمک هزینه تحصیلی
- معافیت از پرداخت مالیات بر در آمد تا سقف ۶۰۰۰ دلار 
- برخورداری از بیمه درمان رایگان 
- استفاده از حقوق بیکاری و بازنشستگی 
- بهره مندی خانواده از مزایای این ویزا 

Name: Adineh A. Occupation: Job Title: Dependent Visa Work Exp. :       Send Date: 26/07/2016 Download File Receive Date: 16/01/2017
AU Visa Name: Abolfazl M.
Occupation: Master of English Language Teaching
Job Title: Computer Network and Systems Engineer
Work Exp. :
     
Send Date: 26/07/2016 Download File
Receive Date: 16/01/2017
Name: Ehsan N. Occupation: Job Title: Dependent Visa Work Exp. :       Send Date: 22/09/2016 Download File Receive Date: 13/01/2017
AU Visa Name: Yalda K.
Occupation: Bachelor of Electrical Engineerinh
Job Title: Developer Programmer
Work Exp. :
     
Send Date: 22/09/2016 Download File
Receive Date: 13/01/2017
AU Visa Name: Mahsa J.
Occupation: Bachelor of Art Business of Administration
Job Title: Computer Network and Systems Engineer
Work Exp. :
     
Send Date: 11/11/2016 Download File
Receive Date: 12/01/2017
Name: Mahdi K. Occupation: Job Title: Dependent Visa Work Exp. :       Send Date: 5/07/2016 Download File Receive Date: 13/09/2016 Name: Arshida Y. Occupation: Job Title: Dependent Visa Work Exp. :       Send Date: 25/02/2016 Download File Receive Date: 30/08/2016 Name: Shabnam B. Occupation: Job Title: Dependent Visa Work Exp. :       Send Date: 25/02/2016 Download File Receive Date: 30/08/2016 Name: Kiarash N. Occupation: Job Title: Student Visa(subclass 500) Work Exp. :       Send Date: 29/08/2016 Download File Receive Date: 3/11/2016 Name: Leila L. Occupation: Job Title: Student Guardian Visa(subclass 590) Work Exp. :       Send Date: 29/08/2016 Download File Receive Date: 4/11/2016
Page 1 of 5First   Previous   [1]  2  3  4  5  Next   Last