fa-IRen-AU
ورود   |   ثبت نام
برو بهGo ToGo Toبرو به
Business Innovation(Permanent) Visa(888)

ویزای اقامت دائم استرالیا از طریق سرمایه گذاری با ساب کلاس 888ویزای کسب و کار و سرمایه گذاری (اقامت) زیرگروه ویزای 888 مرحله دائم وایزای کسب و کار و سرمایه گذاری زیرگروه 188 می باشد. دو مسیر بسته به انتخاب یکی از آنها در مرحله Provisional Visa (ویزای موقت) وجود دارد.

-مسیر ایجاد کسب و کار: مستلزم تاسیس شرکت در استرالیا می باشد که می بایست الزامات دارایی و بازده مشخص را احراز نماید.
-مسیر سرمایه گذار: شما می بایست اقدام به سرمایه گذاری در بازار سرمایه استرالیا به مدت 4 سال نمایید.

تقاضای ویزا می بایست در استرالیا انجام پذیرد یا در خارج از آن؟ شما می توانید تقاضانامه خود را در استرالیا یا خارج از قلمرو استرالیا ارائه نمایید.

در بسیاری از موارد شما می بایست یک ویزای کسب و کارو سرمایه گذاری موقت زیرگروه 188 در اختیار داشته باشید. دارنده ویزای اولیه ویزای زیرگروه 188 می بایست به طور کل متقاضی اولیه و اصلی ویزای زیرگروه 188 بوده و همسر یا شریک او نباشد. تنها استثنا در این خصوص زمانیست که رابطه بین متقاضی و شریک به دلیل جدایی یا مرگ دارنده ویزای اولیه متوقف گردیده باشد.

تقاضانامه ویزا می بایست به صورت آنلاین و از طریق اینترنت ارائه گردد.

اسپانسر ایالتی این ویزا تنها به متقاضیانی تعلق میگیرد که توسط دولت یک ایالت یا قلمرو استرالیایی اسپانسر شده باشند. معیارهای عمومی تمامی متقاضیان می بایست معیارهای ذیل را رعایت نمایند:
- شما می بایست توسط ایالت یا قلمروی انتخاب کننده شما برای ویزای زیرگروه 188 کاندید شوید مگر اینکه اجازه تغییر ایالت را کسب کرده باشد.
- شما متعهد به حفظ و استمرار کسب و کار یا فعالیت های سرمایه گذاری در استرالیا می باشید.
- شما می بایست در مدت حضور در استرالیا با الزامات و قوانین ایالتی و کشوری استرالیا را رعایت کرده باشید.

الزامات مسیر ایجاد کسب و کار این گزینه شما را ملزم به داشتن کسب کار یا اقدام به ایجاد عملیات کسب و کار می نماید. شما می بایست شرایط ذیل را در صورت انتخاب مسیر ایجاد کسب و کار احراز نمایید:
-الزام اقامت: شما می بایست حداقل به مدت 1 سال در مدت دو سال قبل از تقاضای ویزا در استرالیا اقامت داشته باشید.
- در دو سال آخر یک تجارت را در داخل استرالیا با موقیت مدیریت کرده باشید
- کسب و کار شما شماره ثبت استرالیایی داشته و صورتهای فعالیت تجاری را برای دو سال آخر ارائه نموده باشد.
- کسب و کار شما حداقل ورودی برابر 300 هزار دلار استرالیا را در 12 ماه آخر کسب کرده باشد. استثنا: در صورت اقامت شما در یه منطقه و راه اندازی کسب و کار در آنجا یا در صورتی که دولت ایالتی یا کشوری به شرایط استثنا اشاره نموده باشد:
شما می بایست 2 معیار از 3 معیار زیر را طرف 12 ماه قبل از تقاضا احراز نموده باشید.
1. دارایی خالص کسب و کار برابر حداقل 200 هزار دلار
2. دو کارمند تمام وقت شاغل در کسب و کار خود داشته باشید: این دو کارمند نباید خویشاوند شما بوده و می بایست مقیم دائم استرالیا، شهروند استرالیا یا دارنده گذرنامه نیوزیلند باشند.
3. مجموع دارایی خالص فردی و تجاری شما و همسر حداقل برابر با 600 هزار دلار باشد.

الزامات مسیر سرمایه گذار برای این گزینه می بایست ویزای سرمایه گذاری موقت زیرگروه 188 را در اختیار داشته داشته و معیار های ذیل را احراز نمایید:
-الزام اقامت: شما می بایست به مدت حداقل دو سال در مدت 4 سال در استرالیا اقامت داشته باشید.
-شما می بایست به مدت 4 سال متوالی سرمایه گذاری به مبلغ 1.5 میلیون دلار استرالیا در اوراق بهادار دولتی یا کشوری استرالیا داشته باشید.
3. مجموع دارایی خالص فردی و تجاری شما و همسر حداقل برابر با 600 هزار دلار باشد.

توجه داشته باشید مهاجرت به واسطه کسب و کار می تواند بسیار پیچیده باشد و حتی تعیین شانس صلاحیت می تواند دشوار باشد. علاوه بر این شما می توانید در چند طبقه مهاجرت به واسطه ی کسب کار مختلف صلاحیت کسب نمایید.

در صورت تمایل شما به بررسی شایستگی احتمالی شما برای مهاجرت به واسطه کسب و کار یا درخواست کمک در خصوص تقاضانامه تان می توانید در وب سایت مان برای مشاوره درخواست خود را ثبت نمایید. سپس ما ارزیابی اولیه و جامعی از شایستگی احتمالی شما برای مهاجرت به واسطه کسب و کار به شما ارائه نموده و بهترین روش را در روند تقاضای ویزایتان مطرح خواهیم نمود.