fa-IRen-AU
ورود   |   ثبت نام
برو بهGo ToGo Toبرو به
 
MARA Agent

درباره وکیل مهاجرت شرکت Persian Migrant Consultants شرکت P.M.C. افتخار دارد کلیه خدمات خود را زیر نظر آقای "مهندس دامون آرین ( امان آبادی)" فارغ التحصیل حقوق مهاجرت از دانشگاه ملی استرالیا و ایجنت رسمی ثبت شده در سازمان MARA با شماره ثبت 1384623 و سازمان MIA با شماره 7293 به موکلین خود ارائه نماید.

قرارداد شما با ما تحت قوانین سازمان MARA و با نظارت مستقیم این سازمان خواهد بود. ما به همراه قرارداد جزوه ای را برای شما ارسال می کنیم که در آن تمامی حقوق شما ذکر شده است. ما حتی به شما آموزش می دهیم که در صورت ناراضی بودن از خدمات ما ، چگونه به خدمات ارائه شده ما اعتراض نمایید.

MARA چیست؟ (Migration Agents Registration Authority) MARA سازمان مجزائی است که ضمیمه اداره مهاجرت و تابعیت (Department of Immigration and Citizenship) می باشد. ماموریت این اداره در قانون S316 مهاجرت مصوب سال 1958 تعیین گردید و هدف اصلی از ایجاد آن حصول اطمینان از موارد ذیل می باشد :

1. فقط افراد مناسب بعنوان نماینده رسمی مهاجرتی به ثبت برسند، و از ثبت یا ثبت دوباره افراد نا مناسب خودداری شود.
2. نمایندگان ثبت شده دارای معلومات لازم باشند تا بتوانند مراجعین را بطور صحیح راهنمائی نمایند.
3. به کلیه شکایات از خدمات نمایندگان مهاجرتی ثبت شده یا آنهایی که قبلاً ثبت شده بوده اند بطور کامل رسیدگی شود.
4. این اداره با اداره مهاجرت و سایر موسسات، مانند مسئولین و مقامات پیگیری کننده و ناظر، جهت رسیدگی به فعالیت های نمایندگی ها که خارج از محدوده اختیاراتشان است، همکاری می نماید.
5. مراجعین یا مصرف کنندگان از حقوق خود آگاهی یابند و نمایندگی ها درباره وظایف و تعهدات خود، در چارچوب اختیاراتشان، اطلاعات کافی داشته باشند.