fa-IRen-AU
ورود   |   ثبت نام
اینستاگرام ما لینکداین ما فیسبوک ما تلگرام ما
اینستاگرام ما لینکداین ما فیسبوک ما تلگرام ما
برو بهGo ToGo Toبرو به
 
سازمان وت اسس

انجمن ارزش گزاری مشاغل با تخصص های گوناگون در استرالیاوظيفه VETASSESS ارزش يابی تحصيلات دانشگاهی برای تصدی مشاغل برگزيده فهرست مشاغل برنامه عمومی مهاجرت متخصصين و فهرست مشاغل برنامه مهاجرت از طريق گزينش كار فرمای حامی می باشد. ارزشيابی تجارب كاری در حيطه وظايف VETASSESS نيست. ارزشيابی مدارك تحصيلی منعكس كننده ديدگاه VETASSESS بر مبنای اطلاعات و داده هايی است كه هرمتقاضی تهيه و در اختيار اين مؤسسه قرار می دهد. در بعضی موارد خاص تحقيقات بيشتری توسط افراد اين مؤسسه انجام خواهد شد.

VETASSESS چه كسانی را مورد ارزشيابی قرار می دهد؟

افرادی كه تمايل به مهاجرت به استراليا از طريق تخصص رادارند قبل از تسليم تقاضا نامه خود به اداره مهاجرت و پرداخت هزينه های مربوط به اقامت دايم بايستی فرايند ارزشيابی مدارك تحصيلی توسط مراكز مجاز مربوطه را تكميل نمايند. برای اطلاع از اينكه تقاضانامه ارزشيابی مدارك تحصيلی خود را بايستی به كدام موسسه ارسال كنيد فهرست مشاغل تخصصی (SOL) راببينيد. VETASSESS ارزيابی طيف گسترده ای از مشاغل از جمله مديريت، اداری و مشاغل حرفه ای و نيمه حرفه ای رابه عهده دارد. مشاغل حرفه ای: ليست مشاغل حرفه ای كه توسط اين موسسه ارزشيابی می شوند را در فهرست مشاغل برنامه عموم مهاجرت متخصصين (SOL) و یا فهرست مشاغل برنامه مهاجرت از طريق گزينش كار فرما (ENSOL) بیابید. اين وظيفه شماست كه رشته خود را انتخاب كنيد و وت اسس در اين زمينه به شما كمكی نمی كند. توجه داشته باشيد كه برای هر تقاضا نامه امكان ارزيابی شما تنها در يك رشته تحصيلی وجود دارد و اگر می خواهيد برای چند شغل ارزشيابی شويد بايستی تقاضانامه های جداگانه ای تهيه نماييد و هزينه های كامل را برای هر تقاضا نامه بپردازيد. سازمان VETASSESS، مشاغل را بر حسب نیازمندی هایشان به چهار گروه A ،B ،C ،D طبقه بندی کرده است. لازم به ذکر است که بررسی و ارزشیابی مدارک حداقل سی روزکاری به طول خواهد انجامید. هم چنین امکان چاپ مجدد نتیجه ارزیابی وجود داشته و همچنین امکان بررسی مجدد و بازنگری ارزیابی میسر خواهد بود. افرادی که نتیجه مثبت ارزشیابی مدارک را دریافت کرده نیاز به تایید کامل مدرک خود برای اقدام برای اقامت دائم را دارند، می بایست سپس برای ارزشیابی کامل و نهایی مدرک خود اقدام نمایند.

VETASSESS_Logo  نام:   پریسا ا.
 مدرک تحصیلی:   مترجمی زبان انگلیسی
 عنوان شغلی:   Public Relations Professinal
 سابقه کار:   هشت سال و پنج ماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2019/05/07
VETASSESS_Logo  نام:   هادی ح.
 مدرک تحصیلی:   ارشد مهندسی کشاورزی - زراعت
 عنوان شغلی:   Agricultural Consultant
 سابقه کار:   سه سال و چهار ماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2019/05/07
VETASSESS_Logo  نام:   پویا ع.
 مدرک تحصیلی:   مهندسی عمران - مهندسی مدیریت ساخت  
 عنوان شغلی:   Construction Project Manager
 سابقه کار:   هشت سال و هفت ماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2019/04/24
VETASSESS_Logo  نام:   میلاد ش.
 مدرک تحصیلی:   مهندسی کشاورزی
 عنوان شغلی:   Civil Engineering Draftperson
 سابقه کار:   نه سال و دو ماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2019/04/23
VETASSESS_Logo  نام:   اردلان م.
 مدرک تحصیلی:   کارشناسی عمران
 عنوان شغلی:   Civil Engineering Draftperson
 سابقه کار:   نه سال و پنج ماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2019/04/23
VETASSESS_Logo  نام:   نصرالله م.
 مدرک تحصیلی:   مهندسی عمران
 عنوان شغلی:   Civil Engineering Draftperson
 سابقه کار:   شش سال و چهار ماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2019/04/17
VETASSESS_Logo  نام:   میثم م.
 مدرک تحصیلی:   مهندسی تکنولوژی عمران
 عنوان شغلی:   Civil Engineering Technician
 سابقه کار:   شش سال و چهار ماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2019/04/17
VETASSESS_Logo  نام:   فاطمه ف.
 مدرک تحصیلی:   لیسانس علمی کاربردی - معماری
 عنوان شغلی:   Civil Engineering Draftsperson
 سابقه کار:   هفت سال و نه ماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2019/04/15
VETASSESS_Logo  نام:   شهیاد ب.
 مدرک تحصیلی:   فوق لیسانس مهندسی عمران
 عنوان شغلی:   Civil Engineering Draftsperson
 سابقه کار:   هشت سال
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2019/03/28
VETASSESS_Logo  نام:   مریم ع.
 مدرک تحصیلی:   فوق لیسانس ارتباط تصویری 
 عنوان شغلی:   Graphic Designer
 سابقه کار:   دو سال و پنج ماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2019/03/28

Page 1 of 10First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last