fa-IRen-AU
ورود   |   ثبت نام
اینستاگرام ما لینکداین ما فیسبوک ما تلگرام ما
اینستاگرام ما لینکداین ما فیسبوک ما تلگرام ما
برو بهGo ToGo Toبرو به
 
سازمان وت اسس

انجمن ارزش گزاری مشاغل با تخصص های گوناگون در استرالیاوظيفه VETASSESS ارزش يابی تحصيلات دانشگاهی برای تصدی مشاغل برگزيده فهرست مشاغل برنامه عمومی مهاجرت متخصصين و فهرست مشاغل برنامه مهاجرت از طريق گزينش كار فرمای حامی می باشد. ارزشيابی تجارب كاری در حيطه وظايف VETASSESS نيست. ارزشيابی مدارك تحصيلی منعكس كننده ديدگاه VETASSESS بر مبنای اطلاعات و داده هايی است كه هرمتقاضی تهيه و در اختيار اين مؤسسه قرار می دهد. در بعضی موارد خاص تحقيقات بيشتری توسط افراد اين مؤسسه انجام خواهد شد.

VETASSESS چه كسانی را مورد ارزشيابی قرار می دهد؟

افرادی كه تمايل به مهاجرت به استراليا از طريق تخصص رادارند قبل از تسليم تقاضا نامه خود به اداره مهاجرت و پرداخت هزينه های مربوط به اقامت دايم بايستی فرايند ارزشيابی مدارك تحصيلی توسط مراكز مجاز مربوطه را تكميل نمايند. برای اطلاع از اينكه تقاضانامه ارزشيابی مدارك تحصيلی خود را بايستی به كدام موسسه ارسال كنيد فهرست مشاغل تخصصی (SOL) راببينيد. VETASSESS ارزيابی طيف گسترده ای از مشاغل از جمله مديريت، اداری و مشاغل حرفه ای و نيمه حرفه ای رابه عهده دارد. مشاغل حرفه ای: ليست مشاغل حرفه ای كه توسط اين موسسه ارزشيابی می شوند را در فهرست مشاغل برنامه عموم مهاجرت متخصصين (SOL) و یا فهرست مشاغل برنامه مهاجرت از طريق گزينش كار فرما (ENSOL) بیابید. اين وظيفه شماست كه رشته خود را انتخاب كنيد و وت اسس در اين زمينه به شما كمكی نمی كند. توجه داشته باشيد كه برای هر تقاضا نامه امكان ارزيابی شما تنها در يك رشته تحصيلی وجود دارد و اگر می خواهيد برای چند شغل ارزشيابی شويد بايستی تقاضانامه های جداگانه ای تهيه نماييد و هزينه های كامل را برای هر تقاضا نامه بپردازيد. سازمان VETASSESS، مشاغل را بر حسب نیازمندی هایشان به چهار گروه A ،B ،C ،D طبقه بندی کرده است. لازم به ذکر است که بررسی و ارزشیابی مدارک حداقل سی روزکاری به طول خواهد انجامید. هم چنین امکان چاپ مجدد نتیجه ارزیابی وجود داشته و همچنین امکان بررسی مجدد و بازنگری ارزیابی میسر خواهد بود. افرادی که نتیجه مثبت ارزشیابی مدارک را دریافت کرده نیاز به تایید کامل مدرک خود برای اقدام برای اقامت دائم را دارند، می بایست سپس برای ارزشیابی کامل و نهایی مدرک خود اقدام نمایند.

VETASSESS_Logo  نام:   علیرضا ق.
 مدرک تحصیلی:   مهندسی معماری
 عنوان شغلی:   Architectural Draftsperson
 سابقه کار:   نه سال
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2018/08/23
VETASSESS_Logo  نام:   حمیده ا.
 مدرک تحصیلی:   طراحی پارچه و لباس
 عنوان شغلی:   Contract Administrator
 سابقه کار:   دو سال و هشت ماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2018/08/27
VETASSESS_Logo  نام:   نوشین ب.
 مدرک تحصیلی:   کارشناسی مهندسی کشاورزی - گیاه پزشکی
 عنوان شغلی:   Agricultural Consultant
 سابقه کار:   هشت سال و هفت ماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2018/08/23
VETASSESS_Logo  نام:   سونیا ص.
 مدرک تحصیلی:   کارشناسی مدیریت صنعتی
 عنوان شغلی:   Program or Project Administrator
 سابقه کار:   شش سال و شش ماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2018/08/21
VETASSESS_Logo  نام:   پیروز پ.
 مدرک تحصیلی:   کارشناسی ارشد طراحی گرافیک
 عنوان شغلی:   Graphic Designer
 سابقه کار:   سه سال هشت ماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2018/08/16
VETASSESS_Logo  نام:   لیلا ت.
 مدرک تحصیلی:   کارشناسی علوم آزمایشگاهی
 عنوان شغلی:   Laboratory Manager
 سابقه کار:   هشت سال و هشت ماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2018/08/16
VETASSESS_Logo  نام:   احسان د.
 مدرک تحصیلی:   کارشناسی مهندسی عمران-عمران
 عنوان شغلی:   Civil Engineering Draftsperson
 سابقه کار:   هشت سال و هشت ماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2018/08/02
VETASSESS_Logo  نام:   آزاده ق.
 مدرک تحصیلی:   کارشناسی ارشد شیمی آلی
 عنوان شغلی:   Quality Assurance Manager
 سابقه کار:   سه سال و پنج ماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2018/07/30
VETASSESS_Logo  نام:   غزاله ن.
 مدرک تحصیلی:   کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
 عنوان شغلی:   Public Relations Professional
 سابقه کار:   سه سال و سه ماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2018/07/13
VETASSESS_Logo  نام:   فاطمه م.
 مدرک تحصیلی:   لیسانس حقوق
 عنوان شغلی:   Civil Engineering Draftsperson
 سابقه کار:   هفت سال و هشت ماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2018/07/09

Page 1 of 10First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last