fa-IRen-AU
ورود   |   ثبت نام
اینستاگرام ما لینکداین ما فیسبوک ما تلگرام ما
اینستاگرام ما لینکداین ما فیسبوک ما تلگرام ما
برو بهGo ToGo Toبرو به
 
سازمان وت اسس

انجمن ارزش گزاری مشاغل با تخصص های گوناگون در استرالیاوظيفه VETASSESS ارزش يابی تحصيلات دانشگاهی برای تصدی مشاغل برگزيده فهرست مشاغل برنامه عمومی مهاجرت متخصصين و فهرست مشاغل برنامه مهاجرت از طريق گزينش كار فرمای حامی می باشد. ارزشيابی تجارب كاری در حيطه وظايف VETASSESS نيست. ارزشيابی مدارك تحصيلی منعكس كننده ديدگاه VETASSESS بر مبنای اطلاعات و داده هايی است كه هرمتقاضی تهيه و در اختيار اين مؤسسه قرار می دهد. در بعضی موارد خاص تحقيقات بيشتری توسط افراد اين مؤسسه انجام خواهد شد.

VETASSESS چه كسانی را مورد ارزشيابی قرار می دهد؟

افرادی كه تمايل به مهاجرت به استراليا از طريق تخصص رادارند قبل از تسليم تقاضا نامه خود به اداره مهاجرت و پرداخت هزينه های مربوط به اقامت دايم بايستی فرايند ارزشيابی مدارك تحصيلی توسط مراكز مجاز مربوطه را تكميل نمايند. برای اطلاع از اينكه تقاضانامه ارزشيابی مدارك تحصيلی خود را بايستی به كدام موسسه ارسال كنيد فهرست مشاغل تخصصی (SOL) راببينيد. VETASSESS ارزيابی طيف گسترده ای از مشاغل از جمله مديريت، اداری و مشاغل حرفه ای و نيمه حرفه ای رابه عهده دارد. مشاغل حرفه ای: ليست مشاغل حرفه ای كه توسط اين موسسه ارزشيابی می شوند را در فهرست مشاغل برنامه عموم مهاجرت متخصصين (SOL) و یا فهرست مشاغل برنامه مهاجرت از طريق گزينش كار فرما (ENSOL) بیابید. اين وظيفه شماست كه رشته خود را انتخاب كنيد و وت اسس در اين زمينه به شما كمكی نمی كند. توجه داشته باشيد كه برای هر تقاضا نامه امكان ارزيابی شما تنها در يك رشته تحصيلی وجود دارد و اگر می خواهيد برای چند شغل ارزشيابی شويد بايستی تقاضانامه های جداگانه ای تهيه نماييد و هزينه های كامل را برای هر تقاضا نامه بپردازيد. سازمان VETASSESS، مشاغل را بر حسب نیازمندی هایشان به چهار گروه A ،B ،C ،D طبقه بندی کرده است. لازم به ذکر است که بررسی و ارزشیابی مدارک حداقل سی روزکاری به طول خواهد انجامید. هم چنین امکان چاپ مجدد نتیجه ارزیابی وجود داشته و همچنین امکان بررسی مجدد و بازنگری ارزیابی میسر خواهد بود. افرادی که نتیجه مثبت ارزشیابی مدارک را دریافت کرده نیاز به تایید کامل مدرک خود برای اقدام برای اقامت دائم را دارند، می بایست سپس برای ارزشیابی کامل و نهایی مدرک خود اقدام نمایند.

VETASSESS_Logo  نام:   فاطمه م.
 مدرک تحصیلی:   لیسانس حقوق
 عنوان شغلی:   Civil Engineering Draftsperson
 سابقه کار:   هفت سال و هشت ماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2018/07/09
VETASSESS_Logo  نام:   مریم ک.
 مدرک تحصیلی:   ادبیات و زبان انگلیسی
 عنوان شغلی:   Quality Assurance Manager
 سابقه کار:   شش سال و نه ماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2018/06/29
VETASSESS_Logo  نام:   علیرضا د.
 مدرک تحصیلی:   کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
 عنوان شغلی:   Quality Assurance Manager
 سابقه کار:   یک سال و دو ماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2018/06/21
VETASSESS_Logo  نام:   یاسر ت.
 مدرک تحصیلی:   کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
 عنوان شغلی:   Public Relations Professional
 سابقه کار:   هشت سال و نه ماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2018/06/16
VETASSESS_Logo  نام:   مهدیه م.
 مدرک تحصیلی:   آموزش هنرهای تجسمی
 عنوان شغلی:   Graphic Designer
 سابقه کار:   هشت سال و دو ماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2018/06/14
VETASSESS_Logo  نام:   سارا ر.
 مدرک تحصیلی:   کارشناسی حسابداری
 عنوان شغلی:   Contract Administrator
 سابقه کار:   چهار سال و هشت سال
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2018/06/08
VETASSESS_Logo  نام:   مرجان ژ.
 مدرک تحصیلی:   کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی و بازاریابی
 عنوان شغلی:   Financial Investment Adviser
 سابقه کار:   هشت سال و شش ماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2018/06/07
VETASSESS_Logo  نام:   وحید خ.
 مدرک تحصیلی:   لیسانس حسابداری
 عنوان شغلی:   Contract Administrator
 سابقه کار:   شش سال و نه ماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2018/06/05
VETASSESS_Logo  نام:   شراره پ.
 مدرک تحصیلی:   کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
 عنوان شغلی:   Contract Administrator
 سابقه کار:   شش سال و پنج ماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2018/06/04
VETASSESS_Logo  نام:   فرشید ف.
 مدرک تحصیلی:   کارشناسی حسابداری
 عنوان شغلی:   Internal Auditor
 سابقه کار:   شش سال و دو ماه
     
   دانلود فایل ارزیابی
 تاریخ صدور:   2018/05/25

Page 1 of 10First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last