fa-IRen-AU
ورود   |   ثبت نام
اینستاگرام ما لینکداین ما فیسبوک ما تلگرام ما
اینستاگرام ما لینکداین ما فیسبوک ما تلگرام ما
 
حسابرس داخلی(Internal Auditor)

حسابرسی داخلی بخش مهم از یك سیستم كنترل داخلی است كه مستقیما زیر نظر مدیر عامل انجام وظیفه می كند. ارزیابی مستقلی كه توسط مدیریت شركت برای كنترل داخلی ایجاد و كفایت سیستمهای كنترل داخلی، حسابرسی مدیریتی، مالی و غیر مالی تمامی واحدهای شرکت، ممیزی سیستمهای اقتصادی، اثر بخش و كارآمد بودن استفاده از منابع را بررسی می كند. ارزیابی میزان موثر بودن دستورالعملها، كارآیی روشها، كنترل و انعكاس نتایج در قالب یك گزارش مدون و حسابرسی تمام واحدها از وظایف این واحد می باشد.
 اطلاع رسانی در مورد جلسات هیات مدیره، مشاوره به مدیران شرکت، گزارش دهی منظم و مدون به مدیریت، تصویب اهداف و خط مشی حسابرسی داخلی، حسابرسی تمامی بخشهای شرکت به جهت استقرار سیستم كنترل های داخلی، تهیه و بررسی گزارشات ادواری و موردی در ارتباط با نحوه عملكرد شركت و واحدهای زیرمجموعه و ... از دیگر وظایف حسابرس داخلی می باشد.
 در استرالیا نیز شرکت های نظیرKingston Lewis ،Mitalent Recruitment Group ،Michael Page ،Bega Cheese ، Hay ،Benneaux و ... فرصت های زیادی برای شغل حسابرس داخلی ارائه می دهند.
 لازم به ذکر است فارغ التحصیلان رشته حسابداری و برخی رشته های مالی در صورت گذراندن واحد های درسی مانند اصول علم اقتصاد (خرد)، اصول علم اقتصاد (کلان)، پژوهش عملیاتی 1و2،  مدیریت تولید، حقوق بازرگانی، مبانی سازمان و مدیریت، اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی، مدیریت مالی، برسی موارد خاص در مدیریت مالی، اقتصاد مدیریت، پژوهش عملیات پیشرفته، سیستم های اطلاعاتی حسابداری و ... میتوانند برای این شغل اقدام نمایند.

 
فرم مشاوره رایگان