fa-IRen-AU
ورود   |   ثبت نام
اینستاگرام ما لینکداین ما فیسبوک ما تلگرام ما
اینستاگرام ما لینکداین ما فیسبوک ما تلگرام ما
 
ویزای خویشاوندی

شرایط ارائه حمایت خویشاوندی Family Visaلازم به توضیح است که این ویزا معادل ویزای کلاس ۴۸۹ می باشد و اقامت دائم نیست. برای اخذ این ویزا شخص متقاضی باید دارای مدرک تحصیلی و سابقه کار ونمره آیلتس ۶ باشد و بصورت مستقل ۵۵ امتیاز کسب نماید و برای حمایت و گرفتن امتیاز از فامیل، سن فرد حامی باید حداقل ۱۸ سال بوده و بر اساس یکی از شرایط ذیل مقیم و در حال زندگی در استرالیا باشد
- شهروندی استرالیا.
- دارا بودن اقامت دائم استرالیا.
-در مدارس، دانشگاهها، مراكز فنی و حرفه ایی تحصیل نمایند.
- شهروند دارای شرایط کشور نیو زیلند.

متقاضی و یا همسر وی باید با حامی مربوطه بر اساس یکی از شرایط ذیل رابطه خویشاوندی داشته باشد:
- فرزند غیر وابسته، که شامل فرزند خوانده نیز میگردد.
- یکی از والدین، که شامل پدر و یا مادر خوانده نیز میباشد.
- برادر یا خواهر، که شامل برادر خوانده و یا خواهر خوانده نیز میباشد. 
- دختر یا پسر برادر و دختر یا پسر خواهر، که شامل دختر یا پسر خوانده برادر و دختر یا پسر خوانده خواهر نیز می باشد. 
- عمو، عمه، دائی یا خاله، شامل عمو، عمه، دائی یا خاله خوانده نیز می باشد. 
- پسر یا دختر عمو، پسر یا دختر خاله، پسر یا دختر دایی، پسر دختر عمه. 

 
فرم مشاوره رایگان