fa-IRen-AU
ورود   |   ثبت نام
اینستاگرام ما لینکداین ما فیسبوک ما تلگرام ما
اینستاگرام ما لینکداین ما فیسبوک ما تلگرام ما
 
ویزهای ساب کلاس ۴۹۱، ۴۹۴ و ۱۹۱

ویزای سابکلاس 491

این ویزا به عنوان یکی از زیرشاخه های ویزای نیروی متخصص کشور استرالیا و جایگزینی برای ویزای 489 میباشد و پیش بینی میشود که در آینده ای نه چندان دور به یکی از مهمترین و اصلی ترین روش های مهاجرت به این کشور تبدیل خواهد شد.
| ویزای سابکلاس 491 ، موقت و پنج ساله می¬باشد ودارندگان آن اجازه ی زندگی، کار و تحصیل درمناطق Designated Regional در کشور استرالیا را خواهند داشت.
 افرادی که با ویزای 491 وارد کشور استرالیا میشوند باید توجه داشته باشند که پس از گذشت 3 سال از ویزا ی خود و رعایت شرایط این ویزا میتوانند برای ویزای دائم اقدام نمایند.  

ویزای سابکلاس 494

این ویزا به عنوان یکی از زیرشاخه های ویزای نیروی متخصص کشور استرالیا و جایگزینی برای ویزای 489این ویزا نیز به عنوان یکی دیگر از زیرشاخه های ویزای نیروی متخصص کشور استرالیا و جایگزینی برای ویزای 187 میباشد و دارای دو شاخه ی:
        ۱. Employer Sponsored
        ۲. Labor Agreement

این دو شاخه  مربوط به آن دسته از متقاضیان است که داری پیشنهاد شغلی از کارفرمایانی در Designated Regional Area در کشور استرالیا میباشند.  

ویزای سابکلاس 191

این ویزا به عنوان یکی از زیرشاخه های ویزای نیروی متخصص کشور استرالیا و جایگزینی برای ویزای 489این ویزا که همان اقامت دائم و یا Permanent Residency کشور استرالیا میباشد ، از سال 2022 یعنی 3 سال آینده روند صدور آن آغاز خواهد گردید. دارندگان ویزای 491 و 494 بعد از گذشت حداقل سه سال میتوانند از طریق این سابکلاس ویزا و البته با رعایت شروط زیر برای اقامت دائم کشور استرالیا اقدام نمایند.

        ۱. حداقل سه سال با ویزای سابکلاس 491 و یا 494 در مناطق Designated Regional Area کار و زندگی کرده باشند.
        ۲. حداقل درآمدی که در طول سه سال کار در مناطق ذکر شده کسب نموده اند از قانون TSMIT تببعیت کند.

آشنایی با دو عبارت Designated Regional Area و TSMIT
۱. Designated Regional Area شامل تمام مناطق کشور استرالیا به جز سه شهر سیدنی، ملبورن وبریزبین می¬باشد. دارندگان ویزاهای سابکلاس 491 و 494 می¬توانند در این مناطق زندگی ، کار و تحصیل نمایند و اجازه ی زندگی و کار و تحصیل در سه شهر سیدنی، ملبورن و بریزبین را تا قبل از تبدیل شدن ویزای خود به اقامت دائم کشور استرالیا ندارند.

۲. TSMIT)Temporary Skilled Migration Income Threshold): حداقل درآمد اعلام شده برای ویزاهای موقت نیروی متخصص کشور استرالیا می¬باشد. بر اساس اعلام قانون اداره مهاجرت کشور استرالیا نرخ حقوق و دستمزد سالانه ی پرداخت شده توسط کارفرمایان در کشور استرالیا، برای مهاجران دارای ویزاهای موقت نیروی متخصص، باید حداقل معادل مبلغ سالانه $53,900 باشد و این مبلغ مزایای غیر نقدی از جمله محل اقامت و ماشینی که توسط برخی کارفرمایان ارئه میگردد را شامل نمیگردد.

 
فرم مشاوره رایگان