fa-IRen-AU
ورود   |   ثبت نام
اینستاگرام ما لینکداین ما فیسبوک ما تلگرام ما
اینستاگرام ما لینکداین ما فیسبوک ما تلگرام ما
 
Invitation Rounds (راندهای دعوتنامه)

تاریخ آخرین راند دعوتنامه برای ویزاهای (Skilled – Independent (Subclass 189 و (Skilled – Regional (Subclass 489  مربوط به تاریخ ۱۰ ژانویه ۲۰۲۰  می باشد.

جدول زیر تعداد دعوتنامه های صادره در این تاریخ را نشان می دهد.

Visa Subclass Number
Skilled Independent visa (subclass 189) 1000
Skilled Work Regional (Provisional) visa (subclass 491) – Family Sponsored 300


تعداد دعوتنامه های صادره در سال مهاجرتی 20-2019 به شرح زیر می باشد.

Visa subclass Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June Total
Skilled Independent visa (subclass 189) 1,000 100 100 1,500 250 250 1,000           4,200
Skilled Work Regional (Provisional) visa (subclass 491) – Family Sponsored           200 300           500
Skilled Regional (provisional) visa (subclass 489) 100 100 100                   300
Total 1,100 200 200 1,500 250 450 1,300           5,000


جدول های بالا شامل دعوتنامه های صادره برای ویزاهای های ایالتی و منطقه ای نمی باشد. دولت های ایالتی و منطقه ای در طول ماه، برای امتیازهای به خصوص Skilled Migration و ویزاهای نوآوری، کسب و کار و سرمایه گذاری، نتایج خود را معرفی می کنند. نتایج جداگانه برای این نوع ویزاها به صورت ماهیانه تهیه می گردد.
نمودار زیر امتیازهای متقاضیانی که در تاریخ ۱۰ ژانویه  ۲۰۲۰  دعوتنامه دریافت کرده اند را نشان می دهد. (محور افقی امتیاز متقاضیان و محور عمودی تعداد دعوتنامه ها می باشد.)
Invitation Rounds

متقاضیانی که بیشترین امتیاز را داشته، دعوتنامه دریافت کرده اند. برای متقاضیانی که امتیاز برابر دارند، تاریخ دقیقی که امتیاز آن ها به حد نصاب مورد نیاز رسیده باشد، تعیین کننده نوبت آن ها در صف انتظار دعوت نامه است. همچنین زمان تکمیل و ارسال فرم EOI در صدور دعوت نامه تاثیر مستقیم دارد.

Visa Subclass Points Score Date of Effect
Skilled Independent visa (subclass 189) 90 2/10/2019  11:05pm
Skilled Work Regional (Provisional) visa (subclass 491) – Family Sponsored) 90 16/12/2019  1:01am

 
به دلیل حجم بالای تقاضاها و همراه شدن آن ها با تقاضاهای گذشته، گروه های شغلی زیر به منظور اطمینان از در دسترس بودن دعوتنامه ها در سال مهاجرتی جاری،برای هر عنوان شغلی طبقه بندی شده اند.

امتیازات و تاریخ های اثر ویزاها برای مشاغل زیر در راند ۱۰ ژانویه ۲۰۲۰  به شرح زیر می باشد:

Subclass Occupation ID Description Minimum points score Date of effect
189 2211 Accountants 95 23/04/2019  1:56pm
189 2212 Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers 95 18/10/2019  10:51am
189 2334 Electronics Engineer 90 25/09/2019  6:35am
491 2334 Electronics Engineer 95 3/01/2020  3:10pm
189 2335 Industrial, Mechanical and Production Engineers 90 1/06/2019  4:20pm
189 2339 Other Engineering Professionals 90 28/08/2019  12:31pm
189 2611 ICT Business and System Analysts 90 1/09/2019  9:12am
189 2613 Software and Applications Programmers 90 2/10/2019  8:32am
491 2613 Software and Applications Programmers 90 11/12/2019  7:33pm
189 2631 Computer Network Professionals 90 30/09/2019  4:46pm
491 2631 Computer Network Professionals 90 20/11/2019  2:40pm


Occupations that are subject to pro rata arrangements*

پیشبینی میشود راند های دعوتنامه در روز ۱۱ هر ماه میلادی برگزار شوند.
تعداد راندهای دعوتنامه می تواند بر اساس تعداد پرونده های در حال بررسی متغیر باشد.