fa-IRen-AU
ورود   |   ثبت نام
اینستاگرام ما لینکداین ما فیسبوک ما تلگرام ما
اینستاگرام ما لینکداین ما فیسبوک ما تلگرام ما
 
Invitation Rounds (راندهای دعوتنامه)

تاریخ آخرین راند دعوتنامه برای ویزاهای (Skilled – Independent (Subclass 189 و (Skilled – Regional (Subclass 489  مربوط به تاریخ ۱۱ آپریل ۲۰۲۰  می باشد.

جدول زیر تعداد دعوتنامه های صادره در این تاریخ را نشان می دهد.

Visa Subclass Number
Skilled Independent visa (subclass 189) 50
Skilled Work Regional (Provisional) visa (subclass 491) – Family Sponsored 50


تعداد دعوتنامه های صادره در سال مهاجرتی 20-2019 به شرح زیر می باشد.

Visa subclass Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June Total
Skilled Independent visa (subclass 189) 1,000 100 100 1,500 250 250 1,000 1,00 1,750 50     7000
Skilled Work Regional (Provisional) visa (subclass 491) – Family Sponsored           200 300 500 300 50     1350
Skilled Regional (provisional) visa (subclass 489) 100 100 100                   300
Total 1,100 200 200 1,500 250 450 1,300 1500 2,050 100     8,650


جدول های بالا شامل دعوتنامه های صادره برای ویزاهای های ایالتی و منطقه ای نمی باشد. دولت های ایالتی و منطقه ای در طول ماه، برای امتیازهای به خصوص Skilled Migration و ویزاهای نوآوری، کسب و کار و سرمایه گذاری، نتایج خود را معرفی می کنند. نتایج جداگانه برای این نوع ویزاها به صورت ماهیانه تهیه می گردد.
نمودار زیر امتیازهای متقاضیانی که در تاریخ۱۱ آپریل  ۲۰۲۰  دعوتنامه دریافت کرده اند را نشان می دهد. (محور افقی امتیاز متقاضیان و محور عمودی تعداد دعوتنامه ها می باشد.)
Invitation Rounds

متقاضیانی که بیشترین امتیاز را داشته، دعوتنامه دریافت کرده اند. برای متقاضیانی که امتیاز برابر دارند، تاریخ دقیقی که امتیاز آن ها به حد نصاب مورد نیاز رسیده باشد، تعیین کننده نوبت آن ها در صف انتظار دعوت نامه است. همچنین زمان تکمیل و ارسال فرم EOI در صدور دعوت نامه تاثیر مستقیم دارد.

Visa Subclass Points Score Date of Effect
Skilled Independent visa (subclass 189) 95 25/03/2020 5:36PM
Skilled Work Regional (Provisional) visa (subclass 491) – Family Sponsored) 95 10/04/2020 7:12PM

 
به دلیل حجم بالای تقاضاها و همراه شدن آن ها با تقاضاهای گذشته، گروه های شغلی زیر به منظور اطمینان از در دسترس بودن دعوتنامه ها در سال مهاجرتی جاری،برای هر عنوان شغلی طبقه بندی شده اند.

امتیازات و تاریخ های اثر ویزاها برای مشاغل زیر در راند ۱۱ آپریل ۲۰۲۰  به شرح زیر می باشد:

Subclass Occupation ID Description Minimum points score Date of effect

189

2211

Accountants

100

25/03/2020  8:33PM

189

2212

Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers

95

16/01/2020  6:41PM

189

2334

Electronics Engineer

95

20/03/2020  8:36PM

491

2334

Electronics Engineer

95

18/03/2020  9:45PM

189

2335

Industrial, Mechanical and Production Engineers

95

18/03/2020  10:04PM 

491

2335

Industrial, Mechanical and Production Engineers

105

19/11/2019  7:50PM

189

2339

Other Engineering Professionals

95

23/03/2020  12:45AM 

491

2339

Other Engineering Professionals

105

11/12/2019  5:17PM

189

2611

ICT Business and System Analysts

95

13/03/2020  4:10AM

491

2611

ICT Business and System Analysts

105

2/04/2020  3:20PM

189

2613

Software and Applications Programmers

95

24/03/2020  3:15PM

491

2613

Software and Applications Programmers

95

10/04/2020  7:12PM

189

2631

Computer Network Professionals

95

21/03/2020  10:25AM 


Occupations that are subject to pro rata arrangements*

پیشبینی میشود راند های دعوتنامه در روز ۱۱ هر ماه میلادی برگزار شوند.
تعداد راندهای دعوتنامه می تواند بر اساس تعداد پرونده های در حال بررسی متغیر باشد.
 
فرم مشاوره رایگان