fa-IRen-AU
ورود   |   ثبت نام
اینستاگرام ما لینکداین ما فیسبوک ما تلگرام ما
اینستاگرام ما لینکداین ما فیسبوک ما تلگرام ما
برو بهGo ToGo Toبرو به
 
Invitation Rounds (راندهای دعوتنامه)

تاریخ آخرین راند دعوتنامه برای ویزاهای (Skilled – Independent (Subclass 189 و (Skilled – Regional (Subclass 489  مربوط به تاریخ ۹ می ۲۰۱۸  می باشد.

جدول زیر تعداد دعوتنامه های صادره در این تاریخ را نشان می دهد.

Visa Subclass Number
Skilled - Independent (subclass 189) 300
Skilled - Regional (Provisional) (subclass 489) 5


تعداد دعوتنامه های صادره در سال مهاجرتی 18-2017 به شرح زیر می باشد.

Visa subclass Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June Total
Skilled - Independent (subclass 189) 2000 2000 3500 2500 1400 600 600 600 600 600 300 14700
Skilled – Regional Provisional (subclass 489) 210 256 93 57 10 10 10 10 10 10 5 681
Total 2210 2256 3593 2557 1410 610 610 610 610 610 305 15381


جدول های بالا شامل دعوتنامه های صادره برای ویزاهای های ایالتی و منطقه ای نمی باشد. دولت های ایالتی و منطقه ای در طول ماه، برای امتیازهای به خصوص Skilled Migration و ویزاهای نوآوری، کسب و کار و سرمایه گذاری، نتایج خود را معرفی می کنند. نتایج جداگانه برای این نوع ویزاها به صورت ماهیانه تهیه می گردد.
نمودار زیر امتیازهای متقاضیانی که در تاریخ ۹ می ۲۰۱۸  دعوتنامه دریافت کرده اند را نشان می دهد. (محور افقی امتیاز متقاضیان و محور عمودی تعداد دعوتنامه ها می باشد.)
Invitation Rounds

متقاضیانی که بیشترین امتیاز را داشته، دعوتنامه دریافت کرده اند. برای متقاضیانی که امتیاز برابر دارند، تاریخ دقیقی که امتیاز آن ها به حد نصاب مورد نیاز رسیده باشد، تعیین کننده نوبت آن ها در صف انتظار دعوت نامه است. همچنین زمان تکمیل و ارسال فرم EOI در صدور دعوت نامه تاثیر مستقیم دارد.

Visa Subclass Points Score Date of Effect
Skilled - Independent (subclass 189) 75 5/05/2018  11:19 AM
Skilled - Regional Provisional (subclass 489) 80

 

5/03/2018  4:45 PM


به دلیل حجم بالای تقاضاها و همراه شدن آن ها با تقاضاهای گذشته، گروه های شغلی زیر به منظور اطمینان از در دسترس بودن دعوتنامه ها در سال مهاجرتی جاری،برای هر عنوان شغلی طبقه بندی شده اند. اولویت صدور دعوتنامه با متقاضیان ویزای 189 و سپس ویزای 489 می باشد. اگر تمامی دعوتنامه ها برای ویزای 189 صادر شوند ، هیچ دعوت نامه ای برای گروه های شغلی زیر برای ویزای 489 فرستاده نخواهد شد:
• حسابداران
• حسابرسان، منشی های شرکت ها و خزانه دار های سازمان های بزرگ
• مهندسین الکترونیک
• مهندسین صنایع، مکانیک و تولید
• بقیه حرفه های مهندسی
• تحلیلگرهای سیستم و کسب و کار ICT
• برنامه نویسان نرم افزار و اپلیکیشن
• مختصصان شبکه کامپیوتر

امتیازات و تاریخ های اثر ویزاها برای مشاغل زیر در راند  ۹ می ۲۰۱۸  به شرح زیر می باشد:

Occupation ID Description Points score Date of effect
2211 Accountants 80 28/12/2017  7:02 PM
2212 Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers 80 9/02/2018  10:30 AM
2334 Electronics Engineer 75 2/05/2018  1:28 PM
2335 Industrial, Mechanical and Production Engineers 75 3/05/2018  2:00 PM
2339 Other Engineering Professionals 75 26/03/2018  11:56 AM
2611 ICT Business and System Analysts 75 16/02/2018  9:49 PM
2613 Software and Applications Programmers 75 19/03/2018  1:09 PM
2631 Computer Network Professionals 75 14/04/2018  1:33 PM


Occupations that are subject to pro rata arrangements*

پیشبینی میشود راند بعدی دعوتنامه ۲۳ می  برگزار شود.