fa-IRen-AU
ورود   |   ثبت نام
اینستاگرام ما لینکداین ما فیسبوک ما تلگرام ما
اینستاگرام ما لینکداین ما فیسبوک ما تلگرام ما
 
زندگی در استرالیا

زندگی در استرالیا:

در میان قابل زندگی ترین شهرهای جهان در سال 2013-2014 به گزارش اکونومیست چهار شهر استرالیا در این لیست قراردارند: 


(The EIU's Livability Ranking and Overview) 

Rate

City

Country

Overall Rating

1

Melbourne

http://www.persianmigrant.com/images/Flags/en-AU.gif        Australia

97.5

2

Vienna

http://www.persianmigrant.com/images/Flags/de-AT.gif          Austria

97.4

3

Vancouver

http://www.persianmigrant.com/images/Flags/en-CA.gif          Canada

97.3

4

Toronto

http://www.persianmigrant.com/images/Flags/en-CA.gif          Canada

97.2

5

Adelaide

http://www.persianmigrant.com/images/Flags/en-AU.gif        Australia

96.6

6

Calgary

http://www.persianmigrant.com/images/Flags/en-CA.gif          Canada

96.6

7

Sydney

http://www.persianmigrant.com/images/Flags/en-AU.gif        Australia

96.1

8

Helsinki

http://www.persianmigrant.com/images/Flags/fi-FI.gif          Finland

96.0

9

Perth

http://www.persianmigrant.com/images/Flags/en-AU.gif        Australia

95.9

10

Auckland

http://www.persianmigrant.com/images/Flags/en-NZ.gif  New Zealand

95.7کیفیت زندگی ساکنین استرالیا یکی از بهترینها در دنیا است. محیط تمیز و سرسبز با امکانات فوق العاده، هزینه های متعادل زندگی و سیستم آموزشی مدرن آن را به یک محیط جذاب برای زندگی تبدیل کرده است. قیمت های زمین و ملک در استرالیا پایین تر از كشورهای اروپایی است. به طور کلی هزینه زندگی در استرالیا در شهرهای مختلف متفاوت است. شهرها در استرالیا به طور کلی از دوبخش مرکز تجاری شهر یا CBD و حومه یا Suburb تشکیل شده است. کلیه شرکت ها و مراکز تجاری، شرکت های بیمه، مراکز تفریحی آپارتمان ها و برج های عظیم، موزه ها و غیره در بخش CBD واقع شده اند که معمولا در اطراف Suburb ها واقع شده اند که مانند شهرک های موجود در ایران محل سکونت خانواده ها می باشد.

 
فرم مشاوره رایگان