fa-IRen-AU
ورود   |   ثبت نام
اینستاگرام ما لینکداین ما فیسبوک ما تلگرام ما
اینستاگرام ما لینکداین ما فیسبوک ما تلگرام ما
 
انواع ویزا های استرالیا

انواع ویزاهای استرالیا: ۱- ویزاهای نیروی كار ماهر و متخصص
۲- ویزاهای تحصیلی
۳- ویزاهای ازدواج و نامزدی
۴- ویزاهای سرمایه گذاری
۵- ویزاهای توریستی
در گذشته به طور کلی ویزاهای مهاجرت از طریق مهارت (نیروی کار ماهر و متخصص) به چند دسته ویزاهای (175,176,475 از خارج استرالیا) و (ویزاهای 885،886،487 از داخل استرالیا) تقسیم بندی می شد که در حال حاضر به ۳ گروه کاهش می یابد و دیگر خارج یا داخل استرالیا بودن مطرح نیست. دسته بندی این ویزاها عبارتند از:
۱- ویزای
Skilled Independent کلاس 189 جایگزین ویزاهای 175 و 885 ۲- ویزای
Skilled Sponsoredکلاس 190 جایگزین ویزاهای 176 و 886 ۳- ویزای
Skilled Independent Regional کلاس 489 جایگزین ویزاهای 475 و487

 
فرم مشاوره رایگان