fa-IRen-AU
ورود   |   ثبت نام
اینستاگرام ما لینکداین ما فیسبوک ما تلگرام ما
اینستاگرام ما لینکداین ما فیسبوک ما تلگرام ما
 
اخبار

14
برنامه‌ی مهاجرت به صورتی طراحی می‌شود تا نیازهای اجتماعی و اقتصادی استرالیا را برآورده کند. در برنامه مهاجرتی 2015-2016 تعداد 190 هزار ویزای مهاجرتی در نظر گرفته شده است که به دسته بندی‌های زیر تقسیم می‌شوند.
• 128,500 ویزای مهارت
• 57,400 ویزای خانوادگی
• 565 ویزای شرایط ویژه

حداقل 3,485 ویزای فرزند، خارج از برنامه‌ی اصلی مهاجرتی قابل ارائه است.
از سال 2015-2016 ویزای فرزند (به جز ویزای فرزند یتیم اقوام نزدیک) دیگر زیرمجموعه‌ی برنامه‌ی اصلی مهاجرت قرار ندارد. تعداد ویزاهای مازاد فرزند در طول چهار سال آتی قابل ارائه هستند تا وقتی که در سال 2019-2020 به یک برنامه‌ی جداگانه و مجزا تبدیل شود.
حذف ویزاهای فرزند از برنامه‌ی اصلی مهاجرت باعث می‌شود تا این ویزا دیگر مانع و سدی در برابر به سرپرستی گرفتن فرزندان داخل استرالیا نباشد.
وبزای فرزندان یتیم اقوام درجه یک همچنان به عنوان زیرمجموعه‌ای از ویزای خانوادگی در برنامه اصلی مهاجرت محاسبه می‌شود.

تعداد سقف ویزاهای ارائه‌شده در دسته‌بندی‌های مختلف مربوط به دو سال اخیر استرالیا در جدول زیر نشان داده شده‌اند.