fa-IRen-AU
ورود   |   ثبت نام
اینستاگرام ما لینکداین ما فیسبوک ما تلگرام ما
اینستاگرام ما لینکداین ما فیسبوک ما تلگرام ما
 
VETASSESS

انجمن ارزش گزاری مشاغل با تخصص های گوناگون در استرالیاوظيفه VETASSESS ارزش يابی تحصيلات دانشگاهی برای تصدی مشاغل برگزيده فهرست مشاغل برنامه عمومی مهاجرت متخصصين و فهرست مشاغل برنامه مهاجرت از طريق گزينش كار فرمای حامی می باشد. ارزشيابی تجارب كاری در حيطه وظايف VETASSESS نيست. ارزشيابی مدارك تحصيلی منعكس كننده ديدگاه VETASSESS بر مبنای اطلاعات و داده هايی است كه هرمتقاضی تهيه و در اختيار اين مؤسسه قرار می دهد. در بعضی موارد خاص تحقيقات بيشتری توسط افراد اين مؤسسه انجام خواهد شد.

VETASSESS چه كسانی را مورد ارزشيابی قرار می دهد؟

افرادی كه تمايل به مهاجرت به استراليا از طريق تخصص رادارند قبل از تسليم تقاضا نامه خود به اداره مهاجرت و پرداخت هزينه های مربوط به اقامت دايم بايستی فرايند ارزشيابی مدارك تحصيلی توسط مراكز مجاز مربوطه را تكميل نمايند. برای اطلاع از اينكه تقاضانامه ارزشيابی مدارك تحصيلی خود را بايستی به كدام موسسه ارسال كنيد فهرست مشاغل تخصصی (SOL) راببينيد. VETASSESS ارزيابی طيف گسترده ای از مشاغل از جمله مديريت، اداری و مشاغل حرفه ای و نيمه حرفه ای رابه عهده دارد. مشاغل حرفه ای: ليست مشاغل حرفه ای كه توسط اين موسسه ارزشيابی می شوند را در فهرست مشاغل برنامه عموم مهاجرت متخصصين (SOL) و یا فهرست مشاغل برنامه مهاجرت از طريق گزينش كار فرما (ENSOL) بیابید. اين وظيفه شماست كه رشته خود را انتخاب كنيد و وت اسس در اين زمينه به شما كمكی نمی كند. توجه داشته باشيد كه برای هر تقاضا نامه امكان ارزيابی شما تنها در يك رشته تحصيلی وجود دارد و اگر می خواهيد برای چند شغل ارزشيابی شويد بايستی تقاضانامه های جداگانه ای تهيه نماييد و هزينه های كامل را برای هر تقاضا نامه بپردازيد. سازمان VETASSESS، مشاغل را بر حسب نیازمندی هایشان به چهار گروه A ،B ،C ،D طبقه بندی کرده است. لازم به ذکر است که بررسی و ارزشیابی مدارک حداقل سی روزکاری به طول خواهد انجامید. هم چنین امکان چاپ مجدد نتیجه ارزیابی وجود داشته و همچنین امکان بررسی مجدد و بازنگری ارزیابی میسر خواهد بود. افرادی که نتیجه مثبت ارزشیابی مدارک را دریافت کرده نیاز به تایید کامل مدرک خود برای اقدام برای اقامت دائم را دارند، می بایست سپس برای ارزشیابی کامل و نهایی مدرک خود اقدام نمایند.

VETASSESS_Logo Name: Farshad V.
Qualification: Bachelor of Applied Mathematics
Job Title: Mathematician
Work Exp. : 7 years and 7 months
     
Send Date: Download File
Receive Date: 3/01/2020
VETASSESS_Logo Name: Elham S.
Qualification: Bachelor of Tourism Management
Job Title: Cafe or Restaurant Manager
Work Exp. : 4 years and 1 month
     
Send Date: Download File
Receive Date: 3/01/2020
VETASSESS_Logo Name: MohammadReza S.
Qualification: Bachelor of Surveying Engineering
Job Title: Civil Engineering Draftsperson
Work Exp. : 6 years and 6 months
     
Send Date: Download File
Receive Date: 2/01/2020
VETASSESS_Logo Name: Majid F.
Qualification: Doctor of Philosophy
Job Title: University Lecturer
Work Exp. : 9 years and 9 months
     
Send Date: Download File
Receive Date: 2/01/2020
VETASSESS_Logo Name: Pegah S.
Qualification: Tourism Management
Job Title: Human Resource Adviser
Work Exp. : 5 years and 4 months
     
Send Date: Download File
Receive Date: 17/12/2019
VETASSESS_Logo Name: Fahimeh M.
Qualification: Cellular and Molecular Biology - Microbiology is
Job Title: Microbiologist
Work Exp. : 5 years and 1 month
     
Send Date: Download File
Receive Date: 16/12/2019
VETASSESS_Logo Name: Susan A.
Qualification: Bachelor of Accounting
Job Title: Civil Engineering Draftsperson
Work Exp. : 7 months and 4 months
     
Send Date: Download File
Receive Date: 10/12/2019
VETASSESS_Logo Name: Mehdi T.
Qualification: Mathematics - Pure Mathematics
Job Title: Mathematician
Work Exp. : 7 years and 1 month
     
Send Date: Download File
Receive Date: 10/12/2019
VETASSESS_Logo Name: Hamid P.
Qualification: Library and Information Science
Job Title: Public Relations Professional
Work Exp. : 8 years
     
Send Date: Download File
Receive Date: 10/12/2019
VETASSESS_Logo Name: Parastoo K.
Qualification: Master of Architectural Engineering
Job Title: Civil Engineering Draftsperson
Work Exp. : 9 years and 9 months
     
Send Date: Download File
Receive Date: 5/12/2019

Page 1 of 5First   Previous   [1]  2  3  4  5  Next   Last